Awesome!!
5/5

SOP &
manuals

Since 1993

ลดความผิดพลาด

คู่มือช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น และช่วยประหยัดต้นทุน

ง่ายในการสอนงาน

ไม่ต้องกังวลพนักงานเข้าออกบ่อย คู่มือจะช่วยให้เรียนรู้ได้เร็ว โดยการเรียนรู้เองหรือผ่านการสอนงาน

สร้างมาตรฐาน

มั่นใจว่าการทำงานของทุกแผนกได้มาตรฐานทุกครั้งทุกวัน หรือทุกสาขาที่ขยายออกไป

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คู่มือจะเป็นเอกสารเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการที่พนักงานจะช่วยกันปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

sop

จัดอบรมจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน SOP & Manual

บริการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน SOP & Manual

พัฒนาคู่มือเพื่อการฝึกอบรม Training Manual

คู่มือร้านอาหาร

Manual Restaurant 

คู่มือฝ่ายขายและการตลาด

 Sales and Marketing  SOP

คู่มือร้านค้าปลีก

Store Operation Manuals

คู่มือร้านอาหาร Chesse Burger

Chesse Burger Restaurant Manual

คู่มือพนักงาน Front

Front Hotel Office Standards

องค์กรชั้นนำทั่วโลกก็ใช้คู่มือ

International Organizations

คู่มือสำหรับตำรวจ

Police Operation Manual 

คู่มือประมาณราคา

Estimating Manual

คู่มือการบริการเครื่องดื่ม

Drink and Coffee Service Manual

คู่มือสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

SOP Child Welfare

คู่มือธุรกิจค้าปลีก

Retail Operation Manual

คู่มือสำหรับแฟรนไชส์

Franchise Operation Manuals

คู่มือพนักงานขับรถ

Drivers Manual

คู่มือบริหารโครงการ

Project Management SOP

คู่มือกองทุนกู้ยืมนักเรียน

Federal Student Aid Operation Services

คู่มือการสื่อสารภายในองค์กร

Internal Communication Guideline

คู่มือสำหรับโรงพยาบาล

SOP Manual For Hospital

ตัวอย่างเทมเพลตคู่มือฯ

Template Manual

คู่มือบริการสปา

SOP Spa Service

คู่มือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

Human Resources Management SOP

คู่มือแผนกอาหาร เครื่องดื่ม

F and B Restaurant SOP

วัน เวลา สถานที่

รุ่น 19/65 วันที่ 15 พ.ย. 65
สถานที่ : ออนไลน์ (Zoom)
เวลา : 9.00 - 16.30 น.

ค่าใช้จ่าย

5,500 ลดพิเศษเหลือ 3,900 บาท (เฉพาะการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)
(บวกเพิ่ม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้)
บัญชีไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ หจก.ไทยเอ็กซ์เซคคิวทิฟ
164-285424-3 Tax ID: 0113562003888 ส่งชื่อและหลักฐานการโอนที่ Line ID: 0858308899 หรือคลิก https://line.me/ti/p/j4k-3oKN36

ขอใบเสนอราคาที่ ThaiExecutiveConsult@gmail.com
โทร 085 8308899
(บริการจัดอบรมกลุ่มย่อยไม่เกิน 4 ท่าน ราคาพิเศษ 19,000 บาทในที่ทำงานท่าน)

รายละเอียดหลักสูตร (คลิกที่นี่)

ดาว์นโหลด รายละเอียดหลักสูตรที่นี่

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากหลักสูตร คู่มือปฏิบัติงาน 4.0

  • ทำไมองค์กรต้องมีคู่มือปฏิบัติงาน SOP Manual
  • ประโยชน์ของการมีคู่มือปฏิบัติงาน
  • คู่มือฯ มีกี่ประเภท และควรเลือกแบบไหน
  • การเขียนอธิบายที่ง่าย ขัดเจน และทำได้จริง
  • การใส่รูปภาพ Check List ฟอร์ม ตารางในคู่มือปฏิบัติงาน
  • หน่วยงานไหนควรเริ่มจัดทำก่อน
  • ทำไมต้องให้พนักงานที่ผลงานดีเป็นแบบอย่างในการจัดทำคู่มือฯ
  • การจัดทำคู่มือแบบห้าง MUJI ของญี่ปุ่น
  • การจัดทำคู่มือฯควรเขียนแบบละเอียดหรือแบบกว้าง

คู่มือปฎิบัติงาน ต่างจากเอกสาร ISO อย่างไร

คู่มือปฏิบัติงานนี้เขียนในสิ่งที่ทำจริง และทำแล้วได้ผลลัพท์ที่ดีจึงนำมาเขียนเป็นแนวทางในพนักงานปฏิบัติ ส่วนเอกสารใน ISO จำนวนมากเขียนเพื่อให้ครบตามข้อกำหนดเท่านั้น

ใครควรเป็นผู้จัดทำเอกสารนี้

ควรเลือกผู้ปฎิบัติงานที่มีผลงานดีมาเป็นตัวอย่างให้ผู้เขียนคู่มือสัมภาษณ์ เพราะคนที่ทำงานเก่งมักมีวิธีทำงานที่ดีและนำมาเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆนำไปปฎิบัติด้วย

"รูปแบบ" สำคัญอย่างไรในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

องค์กรที่ดีควรต้องมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำงานซึ่งพิสูจน์แล้วว่าทำแล้วได้ประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน เติบโตได้เร็ว และเอารูปแบบนั้นมาจัดทำเป็นคู่มือเพื่อให้ทำงานได้ดีตามรูปแบบนั้น

ควรจะเขียนแบบลงรายละเอียดหรือเขียนแบบกว้างๆ

ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ถ้างานที่มีรายละเอียดมากและผิดพลาดไม่ได้ก็ต้องเขียนละเอียด แต่บางงานที่ต้องการความคล่องตัว อาจเขียนแบบกว้างๆได้

ควรใส่ วิสัยทัศน์ หรีอปรัชญาองค์กรไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานไหม

ควรอย่างยิ่งให้มีการเขียนเรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ปรัชญาหรือค่านิยมองค์กรลงในคู่มือด้วย เพื่อเป็นการตอกย้ำกับพนักงานเมื่อนำคู่มือไปใช้ในการปฎิบัติงาน

ควรเรียนรู้ การทำงานจากหน่วยงานอื่นด้วยไหม

องค์กรที่ดีควรปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเสมอ ถ้าไปพบขั้นตอนการทำงานที่ดีจากหน่วยงานอื่น อาจเลียนแบบเอามาใช้ได้โดยความเห็นชอบของพนักงานร่วมกัน.

Contact Us

1/180  ม 7 ถ.ศรีนครินทร์, ต.บางเมือง, อ.เมือง, สมุทรปราการ 10270    085 8308899, 

. .

ThaiExecutiveConsult@gmail.com